• B U R M E

    Akcija - burme 3.800 din/gr.

     

    Radno vreme Zlatare "Celesta" u periodu 05.09. - 18.09. je od 13.00 do 20.00.